Nizke gradnje

Asfaltiranje javnih poti v naseljih Otonica in Mahneti

  • Investitor

    Občina Cerknica

  • Leto izvedbe

    2022

  • Lokacija

    Otonica in Mahneti

Za Občino Cerknica smo asfaltirali lokalne ceste št. 041111 Otonica–Podslivnica–Hribarjevo, od križišča s cesto od Topola do Cajnarjev, v dolžini 400 metrov, in javne poti št. 542251 v naselju Mahneti, v dolžini 1,3 km. Pri Mahnetih smo obnovili tudi vodovodno omrežje.

Podatki podjetja:

CBE d.o.o.
Tehnološki park 20 - blok C2, 1000 Ljubljana

KONTAKTNE INFORMACIJE

IZPOLNITE KONTAKTNI OBRAZEC