Aktualni projekti

Gradnja kanalizacije in vodovoda v Kamni Gorici

  • Investitor

    OBČINA RADOVLJICA

  • Leto izvedbe

    2023

  • Lokacija

    Kamna Gorica, Občina Radovljica

V naselju Kamna Gorica poteka izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v dolžini 1.366 metrov in slab kilometer dolgega kanalizacijskega omrežja, ki bo omogočal priklop 240 populacijskih enot. Na trasah vseh vodov bodo urejene tudi ceste oziroma javne površine, meteorna kanalizacija in cestna razsvetljava.

Območje gradnje je strnjeno poseljeno s stanovanjskimi objekti in pripadajočimi kmetijskimi in obrtnimi dejavnostmi.

Podatki podjetja:

CBE d.o.o.
Tehnološki park 20 - blok C2, 1000 Ljubljana

KONTAKTNE INFORMACIJE

IZPOLNITE KONTAKTNI OBRAZEC