Aktualni projekti

Kolesarska povezava Radovljice z zalednimi naselji

  • Investitor

    Občina Radovljica

  • Leto izvedbe

    2021

  • Država

    Slovenija

V sklopu del v Radovljici bomo skozi obstoječi železniški nadvoz izvedli dva nova podhoda za pešce ter uredili kolesarski pas na obeh straneh regionalne ceste. Vzdolž trase kolesarske steze se izvede tudi  tri podporne zidove, nov vodovod, javno razsvetljavo, elektro-kabelsko kanalizacijo in zaščito plinovoda.

Podatki podjetja:

CBE d.o.o.
Tehnološki park 20 - blok C2, 1000 Ljubljana

KONTAKTNE INFORMACIJE

IZPOLNITE KONTAKTNI OBRAZEC