Nizke gradnje

Kolesarska povezava Radovljice z zalednimi naselji

  • Investitor

    Občina Radovljica

  • Leto izvedbe

    2021

  • Lokacija

    Slovenija

V sklopu projekta smo izvedli rekonstrukcijo regionalne ceste Lesce – Kamna Gorica – Lipnica skupaj z izvedbo obojestranske kolesarske steze in hodnika za pešce, ki povezujeta Radovljico in Lesce z zalednimi naselji.

Poleg umestitve kolesarske poti in hodnika za pešce je na območju izvedena še rekonstrukcija obstoječega križišča in urejeni dve počivališči za kolesarje.

Na obravnavanem odseku dolgem dobrih 600 m smo izvedli še tri podporne zidove, uredili brežino, izvedli nov vodovod, fekalno kanalizacijo, javno razsvetljavo, elektro kabelsko kanalizacijo in zaščito obstoječega plinovoda ter uredili prometno signalizacijo.

Največji izziv pri projektu je bila izvedba podhodov za pešce, ki potekata skozi obstoječi železniški nadvoz.

Podatki podjetja:

CBE d.o.o.
Tehnološki park 20 - blok C2, 1000 Ljubljana

KONTAKTNE INFORMACIJE

IZPOLNITE KONTAKTNI OBRAZEC