Nizke gradnje

Opatje selo – ureditev krožišča

  • Investitor

    Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

  • Leto izvedbe

    2021

  • Lokacija

    Slovenija

Na koncu Opatjega sela v smeri proti Komnu na regionalni cesti smo zgradili novo krožišče.

Gradnja je zajemala odstranitev obstoječega asfalta, izvedbo nasipov in izkopa za izravnavo kanalete, izvedbo meteorne in fekalne kanalizacije, prestavitev obstoječih TK vodov ter izvedbo novega krožišča z novimi stranskimi potmi.

Podatki podjetja:

CBE d.o.o.
Tehnološki park 20 - blok C2, 1000 Ljubljana

KONTAKTNE INFORMACIJE

IZPOLNITE KONTAKTNI OBRAZEC