Kontakt

Sašo Previšič, dipl. inž. grad.

Direktor

Boštjan Lazar, inž. gradb.

Tehnični direktor

Damir Mesarić, univ. dipl. inž. grad.

Direktor poslovnega razvoja


mag. Marko Brundula, dipl. inž. grad.,
IZS G-2887

Vodja operative - visokogradnja

Peter Frece, dipl. inž. grad.,
IZS G-3708

Vodja operative - nizkogradnja

Brigita Savšek

Komerciala

Katarina Smuk Pavlin

Komerciala

Špela Šuštar

Administracija

Podatki podjetja:

CBE d.o.o.
Tehnološki park 20 - blok C2, 1000 Ljubljana

KONTAKTNE INFORMACIJE

IZPOLNITE KONTAKTNI OBRAZEC