Aktualni projekti

2TDK

  • Investitor

    2TDK d.o.o.

  • Leto izvedbe

    2021

  • Lokacija

    Slovenija

Za namene drugega tira, na območju med Tinjanom in Ospom v bližini Črnega Kala, izvajamo gradbena dela od predvkopa T4, za kasnejši predor v smeri Kopra, in vse do predvkopa T8 v smeri Divače. Na tem območju sta predvideni še preostali dve dostopni cesti T5 in T6, ki potekata v razgibanem terenu, delno v izkopu in delno v nasipu. Na nekaterih delih, kjer je teren še zahtevnejši, so predvidene tudi različne podporne in oporne konstrukcije (zidovi, pilotne stene in gabioni). Na tem območju, so v obstoječih globokih grapah, predvideni 4 škatlasti prepusti zunanjih dimenzij 3,20 m x 2,60 m, vsak dolžine 60 m. Naš del obsega tudi del odprte železnike trase, ki je združen z dostopno cesto in bo služil kot večja površina za vzdrževanje predorov. Skupna tlorisna površina našega gradbišča zajema cca. 90.000 m2.

V letu 2021 smo že zaključili predvkop T8-Divača in T7-Koper, v letu 2022 pa še predvkopa T7-Divača in T6-Koper. Prav tako sta v celoti končana tudi dva škatlasta cevna prepusta in podporni zid v dolžini 120 m in višini od 5 do 12 m, ki bo podpora za kasnejšo dostopno cesto.

Trenutno izvajamo dela na obeh dostopnih cestah, pilotni steni ob dostopni cesti in predvkop T4 v smeri Kopra.

Podatki podjetja:

CBE d.o.o.
Tehnološki park 20 - blok C2, 1000 Ljubljana

KONTAKTNE INFORMACIJE

IZPOLNITE KONTAKTNI OBRAZEC