Visoke gradnje

Osnovna Šola Kolezija

  • Investitor

    Mestna občina Ljubljana

  • Leto izvedbe

    2015

  • Lokacija

    Slovenija

Po naročilu Mestne občine Ljubljana smo obstoječemu objektu osnovne šole dogradili prizidek z dodatnimi učilnicami, kabineti ter pomožnimi prostori. Uredili smo tudi pripadajočo komunalno infrastrukturo. Poseben dosežek projekta je zagotovo izgradnja ravne, pohodne strehe z urejenim športnim igriščem. Glede na namen uporabe je bil projekt izveden na podlagi najvišjih gradbenih standardov.

Podatki podjetja:

CBE d.o.o.
Tehnološki park 20 - blok C2, 1000 Ljubljana

KONTAKTNE INFORMACIJE

IZPOLNITE KONTAKTNI OBRAZEC