Izpostavljeno

Poslovni objekt DCB MONTANA

  • Investitor

    DCB MONTANA d.o.o.

  • Leto izvedbe

    2023

  • Lokacija

    Ljubljana

Na Leskoškovi v Ljubljani gradimo poslovno stavbo z inovativno in privlačno arhitekturo, ki bo namenjena pisarnam za oddajanje z dodatnim programom in garažo.

Za izgradnjo kletnih etaž je bilo potrebno izvesti varovanje gradbene jame, saj zaradi bližine sosednjih parcel, široki izkop ni bil mogoč. Varovanje oboda gradbene jame smo izvedli s pilotno steno, v kombinaciji uvrtanih AB pilotov in vmesnimi jet grouting piloti. Po višini smo pilotno steno podprli z začasnimi geotehničnimi vrvnimi sidri na vzhodni in severni strani ter začasnimi jeklenimi razporami na južni in zahodni strani.

Objekt bo imel tri podzemne in deset nadzemnih etaž. Glavni volumen stavbe je oblikovan kot prirezan kvader z notranjim atrijem.  Fasada objekta je pretežno steklena, v etažah nad pritličjem je obdana z vertikalnimi aluminijastimi lamelami; na dveh straneh objekta se odpre v obliki velikih fasadnih »oken«.
Nosilna konstrukcija objekta bo v večji meri iz armiranega betona, razen deli objekta, ki ne potekajo po celotni višini, so predvideni kot lahka jeklena konstrukcija. Nosilni sistem za vertikalne obtežbe predstavljajo medetažne plošče, ki bodo podprte z nosilci ter s stenami in stebri. Nosilni sistem za horizontalne obtežbe predstavljajo stene treh jeder, ki potekajo po celotni višini objekta in obodne stene v kletnih etažah. Objekt bo temeljen na AB temeljni plošči.

Objekt bo pridobil zlati DGNB certifikat, kar predstavlja izjemno visoko kakovost trajnostne gradnje. S tem tudi CBE dela velik korak k spodbujanju trajnostne gradnje in dvigu kulture v gradbeništvu. To bo že drugi objekt, ki ga bomo izvedli v skladu s standardi DGNB.

Podatki podjetja:

CBE d.o.o.
Tehnološki park 20 - blok C2, 1000 Ljubljana

KONTAKTNE INFORMACIJE

IZPOLNITE KONTAKTNI OBRAZEC