Visoke gradnje

Stanovanjska soseska B30 v Ljubljani

  • Investitor

    3Brdo d.o.o.

  • Leto izvedbe

    2023

  • Lokacija

    Ljubljana Brdo

Na Brdu v Ljubljani smo zaključili z gradnjo večstanovanjskega objekta s tridesetimi stanovanji. Objekt je tlorisno zelo razgiban, sestavljen iz dveh lamel, ki sta povezani z nižjim sredinskim delom.

Varovanje gradbene jame je bilo izvedeno z jeklenimi zagatnicami. Zaradi neustrezne stabilnosti terena je bilo izvedeno globoko temeljenje objekta s piloti dolgimi od 8 do 11 m premera do 100 cm.

Etažnost objekta je 2K+P+1+T. V kletnih prostorih so parkirna mesta, shrambe, kolesarnica ter ostali tehnični prostori.

Nosilna konstrukcija objekta je armiranobetonska. Fasada je izvedena v kombinaciji dveh različnih barv in tehnik finalnega sloja kontaktne fasade. Vmes so določeni segmenti fasade obloženi s tanko klinker opeko v sivi barvi. Streha objekta je ravna, z minimalnim naklonom in z zaključnim slojem v izvedbi lahke zelene strehe z ekstenzivnim rastjem.

Podatki podjetja:

CBE d.o.o.
Tehnološki park 20 - blok C2, 1000 Ljubljana

KONTAKTNE INFORMACIJE

IZPOLNITE KONTAKTNI OBRAZEC