Aktualni projekti

Stanovanjska soseska B30 v Ljubljani

  • Investitor

    3Brdo d.o.o.

  • Leto izvedbe

    2022

  • Lokacija

    Ljubljana Brdo

Na Brdu v Ljubljani smo pričeli z gradnjo moderne soseske s tridesetimi stanovanji. Objekt bo tlorisno zelo razgiban, sestavljen iz dveh lamel povezanimi z nižjim sredinskim delom.

Varovanje gradbene jame bo izvedeno z jeklenimi zagatnicami. Zaradi neustrezne stabilnosti terena bo izvedeno globoko temeljenje objekta s piloti dolgimi od 8 do 11 m premera do 100 cm.

Etažnost objekta bo 2K+P+1+T. V kletnih prostorih bodo parkirna mesta, shrambe, kolesarnica ter ostali tehnični prostori. Vse kletne plošče so predvidene v izvedbi bele kadi.

Nosilna konstrukcija objekta bo armiranobetonska. Fasada bo izvedena na dva načina. Del fasade bo izveden v finem tankoslojnem ometu, del fasade bo reliefni omet. Vmes bodo določeni segmenti fasade obloženi s tanko klinker opeko v sivi barvi. Streha objekta bo ravna, z minimalnim naklonom in z zaključnim slojem v izvedbi lahke zelene strehe z ekstenzivnim rastjem.

Podatki podjetja:

CBE d.o.o.
Tehnološki park 20 - blok C2, 1000 Ljubljana

KONTAKTNE INFORMACIJE

IZPOLNITE KONTAKTNI OBRAZEC