Visoke gradnje

Rekonstrukcija upravne stavbe cestninske postaje Log

  • Investitor

    DARS d.d.

  • Leto izvedbe

    2022

  • Lokacija

    Log pri Brezovici

Na lokaciji nekdanje cestninske postaje Log smo preuredili in dogradili objekt nekdanje upravne stavbe CP Log za potrebe vzpostavitve regionalnega cestninskega nadzora RCCN. Objekt, ki je bil zgrajen leta 1979, je po rekonstrukciji tlorisnih dimenzij 17,95 m × 8,30 m, etažnosti P+N.

Poleg objekta sta se izvedli tudi nadstrešnici skupne dimenzije 31,50 m × 6,00 m. V sklopu zunanje ureditve smo zamenjali planum temeljnih tal in asfaltirali površino v obsegu 1.400 m2; na novo so bili izvedeni komunalni vodi, elektrovodi in TK vodi, prestavljena je bila obstoječa radijska povezava.

Podatki podjetja:

CBE d.o.o.
Tehnološki park 20 - blok C2, 1000 Ljubljana

KONTAKTNE INFORMACIJE

IZPOLNITE KONTAKTNI OBRAZEC