Aktualni projekti

Rekonstrukcija upravne stavbe cestninske postaje Log

  • Investitor

    DARS d.d.

  • Leto izvedbe

    2022

  • Država

    Slovenija

Na lokaciji nekdanje cestninske postaje Log preurejamo in dograjujemo objekt nekdanje upravne stavbe CP Log za potrebe vzpostavitve regionalnega cestninskega nadzora RCCN. Objekt, ki je bil zgrajen leta 1979 bomo v celoti rekonstruirali, z novim prizidkom pa bo tlorisnih dimenzij 17,95 m × 8,30 m, etažnosti P+N.

Poleg objekta se dela izvajajo tudi na nadstrešnici skupne dimenzije 31,50 m × 6,00 m. V sklopu zunanje ureditve bo zamenjan planum temeljnih tal in asfaltna površina v obsegu 1.400 m2, na novo se bodo izvedli komunalni vodi, elektrovodi in TK vodi, prestavljena bo obstoječa radijska povezava.

Podatki podjetja:

CBE d.o.o.
Tehnološki park 20 - blok C2, 1000 Ljubljana

KONTAKTNE INFORMACIJE

IZPOLNITE KONTAKTNI OBRAZEC