Visoke gradnje

Stanovanjska soseska Novo Brdo

  • Investitor

    STANOVANJSKI SKLAD RS

  • Leto izvedbe

    2021

  • Lokacija

    Ljubljana Brdo

Gradnja soseske Novo Brdo je zaključena. Zgrajenih je 18 objektov s 498 stanovanji in 522 parkirnih mest v podzemni garaži pod objekti. Stanovanja so velika od 30 do 80 kvadratnih metrov, v objektih tipov Z, S, M in L, ki so sestavljeni iz kletne etaže in pet nadzemnih etaž.

Naše podjetje je sodelovalo pri gradnji objektov v funkcionalni enoti E2, v kateri je 307 javnih najemnih stanovanj in podzemna garaža za 321 avtomobilov. V okviru zunanje ureditve se je izvedla prometna ureditev s parkiriščem, promenado, otroškim igriščem ter ureditvijo bajerja. Za vseh 11 objektov v funkcionalni enoti E2 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Prav tako so vsi objekti kvalitativno pregledani in predani.

Podatki podjetja:

CBE d.o.o.
Tehnološki park 20 - blok C2, 1000 Ljubljana

KONTAKTNE INFORMACIJE

IZPOLNITE KONTAKTNI OBRAZEC