Nizke gradnje

Dostopne ceste 2TDK

  • Investitor

    2TDK, d.o.o.

  • Leto izvedbe

    2020

  • Lokacija

    Slovenija

Sodelovali smo pri izvedbi dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper.

Ob dostopnih cestah smo izvedli tudi oporni zid, armiranobetonsko vodovodno kineto, podporni zid ter armirano brežino. Prav tako smo v sklopu projekta izvedli rekonstrukcijo viadukta pod Nasircem. V okviru obnove viadukta so bile obnovljene vse poškodovane rege, vgrajene prečne povezave – zatege,  ki preko jeklenih zagozd stabilizirajo oboke, stabilizacija zaledja opornikov in krilnih zidov z injektiranjem, geotehnična sidranja za dodatno stabilizacijo visokih kamnitih krilnih zidov in ojačitev zgornje konstrukcije.

Podatki podjetja:

CBE d.o.o.
Tehnološki park 20 - blok C2, 1000 Ljubljana

KONTAKTNE INFORMACIJE

IZPOLNITE KONTAKTNI OBRAZEC