Nizke gradnje

Rekonstrukcija ceste Podpeč – Rakitovec

  • Investitor

    Direkcija RS za infrastrukturo

  • Leto izvedbe

    2021

  • Lokacija

    Slovenija

Na cesti Loka-Podpeč-Rakitovec smo izvedli preplastitev in sanacijo nevarnih ožin ceste.

V okviru projekta smo odstranili obstoječ asfalt, izkopali brežine za razširitev ceste ter izvedli nasipe in izkope za izravnavo nivelete. Projekt je vključeval tudi izvedbo prepustov in odvodnjavanja ceste, nov asfalt in montažo jeklene varnostne ograje.

Podatki podjetja:

CBE d.o.o.
Tehnološki park 20 - blok C2, 1000 Ljubljana

KONTAKTNE INFORMACIJE

IZPOLNITE KONTAKTNI OBRAZEC