Nizke gradnje

Izgradnja obvoznice Ilirska Bistrica

  • Investitor

    Direkcija Republike Slovenije za ceste

  • Leto izvedbe

    2016

  • Lokacija

    Slovenija

Kot partnerji projekta smo sodelovali pri gradnji obvoznice Ilirska Bistrica po naročilu Direkcije Republike Slovenije za ceste. V sodelovanju z glavnim izvajalcem GP Krk d.o.o smo poskrbeli za izgradnjo obvozne ceste v skupni izmeri 2.439 m z vso pripadajočo infrastrukturo. Projekt je tako poleg glavne ceste obsegal tudi izgradnjo priključka v dolžini 200 m, treh križišč, podvoza, treh premostitvenih objektov, pločnikov, javne razsvetljave in protihrupne zaščite.

Podatki podjetja:

CBE d.o.o.
Tehnološki park 20 - blok C2, 1000 Ljubljana

KONTAKTNE INFORMACIJE

IZPOLNITE KONTAKTNI OBRAZEC