Nizke gradnje

Severna Ljubljanska obvoznica

  • Investitor

    DARS

  • Leto izvedbe

    2016

  • Lokacija

    Slovenija

Po naročilu podjetja DARS smo leta 2016 izvedli obnovitvena dela na severni Ljubljanski obvoznici. Ker gre za zelo obremenjeno mestno vpadnico, smo posebno pozornost namenili nemotenemu pretoku prometa. Odstranili smo obstoječe betonske in jeklene varnostne ograje ter cestno razsvetljavo. Po končanih delih voziščne konstrukcije, smo postavitili nove svetilke javne razsvetljave v skladu z novimi predpisi in standardi ter varnostne in protihrupne ograje.

Podatki podjetja:

CBE d.o.o.
Tehnološki park 20 - blok C2, 1000 Ljubljana

KONTAKTNE INFORMACIJE

IZPOLNITE KONTAKTNI OBRAZEC